Στα πλαίσια της λειτουργίας της υπηρεσίας συμπεριλαμβάνεται η διοργάνωση Σεμιναρίων με θέματα όπως: το άγχος και η αντιμετώπισή του, η ανάπτυξη της διεκδίκησης, η σημασία της αυτοπεποίθησης, η διαδικασία λήψης αποφάσεων κ.α. Στόχος των σεμιναρίων είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών πάνω σε  ζητήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι/ες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, η ενδυνάμωση σε δεξιότητες σημαντικές για την ψυχική τους υγεία, η καλή προσαρμογή στο Πανεπιστήμιο, η ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας, η βελτίωση της επίδοσης στις σπουδές, η υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα και η προσωπική ανάπτυξη και η αυτοβελτίωση. 

Στο διάστημα μεταξύ 26/11/2018 έως 30/03/2021 πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω σεμινάρια – βιωματικά εργαστήρια δια ζώσης ή διαδικτυακά, σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης, τα οποία είχαν συνολικά 153 συμμετοχές:

 1. Επικοινωνία και διεκδίκηση [26/11/2018]
 2. Διαχείριση άγχους & χρόνου [17/12/2018]
 3. Αναπτύσσοντας τη συναισθηματική νοημοσύνη [21/1/2019]
 4. Προσωπική ανάπτυξη: πώς χτίζεται η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση; [4/3/2019]
 5. Ας μιλήσουμε για το ψέμα με ειλικρίνεια [1/4/2019]
 6. Σύνταξη βιογραφικού και προετοιμασία για τη συνέντευξη [8/4/2019]
 7. Αυτοαποτελεσματικότητα και διαχείριση άγχους σε καταστάσεις πίεσης [20/5/2019]
 8. Κίνητρα και επίτευξη στόχων [21/10/2019]
 9. Αυτοεκτίμηση και Αυτοπεποίθηση [9/12/2019]
 10. Αυτοαποτελεσματικότητα και διαχείριση άγχους [27/1/2020]
 11. Κίνητρα και επίτευξη στόχων – Διαδικτυακή συνάντηση [30/03/2021]
Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη [Σεμινάρια – Βιωματικά Εργαστήρια]

Κίνητρα και Επίτευξη Στόχων 30/03/2021


Αυτοαποτελεσματικότητα και Διαχείριση Άγχους 27/01/2020

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας-Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης διοργανώνει για τους φοιτητές – αποφοίτους,  ομαδικές συναντήσεις με στόχο την προετοιμασία τους για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.

Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Β4, Νέο Κτίριο 2ος όροφος

Εισηγήτρια: Ελένη Κακουλίδη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/Ψυχολόγος

Συμμετοχή: Γκιάτη Άννα, Ψυχολόγος Msc


Αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση 09/12/2019

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας-Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικές Υποστήριξης διοργανώνει για τους φοιτητές – αποφοίτους,  ομαδικές συναντήσεις με στόχο την προετοιμασία τους για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.

Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Β4, Νέο Κτίριο 2ος όροφος

Εισηγήτρια: Ελένη Κακουλίδη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/Ψυχολόγος

Συμμετοχή: Γκιάτη Άννα, Ψυχολόγος Msc


Κίνητρα και επίτευξη στόχων 21/10/2019

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας-Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης διοργανώνει για τους φοιτητές – αποφοίτους,  ομαδικές συναντήσεις με στόχο την προσωπική ανάπτυξη και την προετοιμασία τους για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.

Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Β4, Νέο Κτίριο 2ος όροφος

Εισηγήτρια: Ελένη Κακουλίδη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/Ψυχολόγος

Συμμετοχή: Γκιάτη Άννα, Ψυχολόγος Msc


Αυτοαποτελεσματικότητα και διαχείριση άγχους σε καταστάσεις πίεσης 20/05/2019

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας-Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης διοργανώνει για τους φοιτητές – αποφοίτους,  ομαδικές συναντήσεις με στόχο την προετοιμασία τους για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.

Εισηγήτρια: Ελένη Κακουλίδη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/Ψυχολόγος

Συμμετοχή: Γκιάτη Άννα, Ψυχολόγος Msc


Σύνταξη βιογραφικού και προετοιμασία για τη συνέντευξη 08/04/2019

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας-Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικές Υποστήριξης διοργανώνει για τους φοιτητές – αποφοίτους,  ομαδικές συναντήσεις με στόχο την προετοιμασία τους για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.

Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Β2, Νέο Κτίριο 2ος όροφος.

Εισηγήτρια: Ελένη Κακουλίδη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/Ψυχολόγος

Συμμετοχή: Γκιάτη Άννα, Ψυχολόγος Msc


Ας μιλήσουμε για το ψέμα με ειλικρίνεια 01/04/2019

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας-Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικές Υποστήριξης διοργανώνει για τους φοιτητές – αποφοίτους,  ομαδικές συναντήσεις με στόχο την προετοιμασία τους για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.

Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Β2, Νέο Κτίριο 2ος όροφος

Εισηγήτρια: Ελένη Κακουλίδη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/Ψυχολόγος

Συμμετοχή: Γκιάτη Άννα, Ψυχολόγος Msc


Προσωπική ανάπτυξη: Πώς χτίζεται η αυτοπεποίθηση / αυτοεκτίμηση 04/03/2019

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας-Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικές Υποστήριξης διοργανώνει για τους φοιτητές – αποφοίτους,  ομαδικές συναντήσεις με στόχο την προετοιμασία τους για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.

Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Β2, Νέο Κτίριο 2ος όροφος

Εισηγήτρια: Ελένη Κακουλίδη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/Ψυχολόγος

Συμμετοχή: Γκιάτη Άννα, Ψυχολόγος Msc


Αναπτύσσοντας τη συναισθηματική νοημοσύνη 21/01/2019


Διαχείριση άγχους & χρόνου 17/12/2018


Επικοινωνία και διεκδίκηση 26/11/2018

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας-Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικές Υποστήριξης διοργανώνει για τους φοιτητές – αποφοίτους,  ομαδικές συναντήσεις με στόχο την προετοιμασία τους για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.

Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ε1, Νέο Κτίριο 5ος όροφος

Εισηγήτρια: Ελένη Κακουλίδη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/Ψυχολόγος

Συμμετοχή: Γκιάτη Άννα, Ψυχολόγος Msc

Επιπρόσθετα, η δράση των Προσβάσιμων Συγγραμμάτων της Βιβλιοθήκης συμμετείχε σε σειρά δραστηριοτήτων διάχυσης, περολαμβάνοντας συμμετοχή σε Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, στη Διοργάνωση εκπαιδευτικών Σεμιναρίων προσβασιμότητας προς Βιβλιοθηκονόμους, στην Παραγωγή και διάθεση Οδηγών για προσβάσιμους μορφότυπους, συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες, παρουσίαση σε επιτροπή της Βουλής σχετικά με την προσβασιμότητα, συμμετοχή σε έργα Erasmus.

Προσβάσιμα Συγγράμματα Βιβλιοθήκης [Δραστηριότητες Διάχυσης]

Παγκόσμια Μέρα Αναπηρίας 2021

Παγκόσμια Μέρα Αναπηρίας 2021, 3 Δεκεμβρίου 2021.

Προβολή ταινίας και συζήτηση με τους συντελεστές


Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Προσβασιμότητας

Με αφορμή το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών πραγματοποιήθηκαν από την Ομάδα Προσβασιμότητας του Σ.Ε.Α.Β. εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα τα προσβάσιμα ακαδημαϊκά συγγράμματα.

Ο κύκλος των σεμιναρίων ξεκίνησε από τις 3 Νοεμβρίου 2021 και ολοκληρώθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2022 και περιλάμβανε 10 online σεμινάρια.

Η ομάδα προσβασιμότητας του Παντείου Πανεπιστημίου συμμετείχε με τις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες:

 • DOCX: οδηγίες (1.0) επεξεργασίας προσβάσιμων κειμένων docx (2 μέρη) και
 • Οδηγίες (1.0) για την παραγωγή DAISY BOOK

Σεμινάρια προσβασιμότητας της AMELib του ΣΕΑΒ (seab.gr)


27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Η Υπηρεσία Προσβασιμότητας της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου συμμετείχε στην εκπαιδευτική ενότητα του 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που διοργάνωσε η ΒΚΠ του Πανεπιστημίου Πατρών στις 22-29 Οκτωβρίου 2021 με θέμα «Amelib: ακαδημαϊκά συγγράμματα, παραγωγή προσβάσιμων μορφότυπων και εναλλακτικός τρόπος ανάγνωσης τους» Από την εκπαιδευτική ενότητα πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα προσβασιμότητας της Βιβλιοθήκης του Παντείου η εισαγωγική εισήγηση από την κα Κακάλη, Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης με το ακόλουθο θέμα

Και την κα Ελβίρα Μπογιατζή, βιβλιοθηκονόμο και συνεργάτιδα της ομάδας προσβασιμότητας με θέμα:

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ – 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (upatras.gr)


Συμμετοχή στη διημερίδα Μαθησιακές δυσκολίες: σύγχρονες πρακτικές αξιολόγησης και παρέμβασης, 30/11 και 1/12/2019


85th World Library and Information Congress of IFLA 24-30 August 2019, Athens

Συμμετοχή με poster στο 85th World Library and Information Congress of IFLA 2019, Athens Greece, με Kakali, Constantia and Grammatikou, Georgia (2019) AMElib the Accessible Multi-modal Electronic Library of Greece.http://library.ifla.org/id/eprint/2739/


Ενεργή συμμετοχή στη διαβούλευση Φεβρουάριος 2019 για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας».


Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Βιβλίο και προσβασιμότητα – Οπτικοακουστική μετάφραση.    Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018

Πόσο προσβάσιμα είναι τα βιβλία σήμερα; Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία όσον αφορά την προσβασιμότητα; Πώς τυπώνεται ένα βιβλίο σε γραφή braille; Πόσο εύκολο είναι για ένα άτομο με δυσκολίες όρασης να χρησιμοποιήσει μια βιβλιοθήκη; Τι είναι η οπτικοακουστική μετάφραση και πώς διευκολύνει την πρόσβαση στην τέχνη για κωφούς, βαρήκοους και τυφλούς; Έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ισότιμη πρόσβαση στο έντυπο, ψηφιακό και οπτικοακουστικό υλικό;…”

Παρουσίαση της AMElib σε πάνελ με συμμετοχή Κωνσταντία Κακάλη, συμμετοχή κοινού Γεωργία Γραμματικού https://www.facebook.com/events/674656856252001/


Στα πλαίσια της συνεργασίας με την ομάδα προσβασιμότητας του Σ.Ε.Α.Β. δημοσιεύτηκαν στο site της AMElib οι παρακάτω οδηγοί για την παραγωγή προσβάσιμων μορφοτύπων.

Προσβάσιμα Συγγράμματα Βιβλιοθήκης [Οδηγοί για Προσβάσιμους Μορφότυπους]
Οδηγός για την επεξεργασία προσβάσιμου κειμένου DOCX
Οδηγός για την παραγωγή daisy book από αρχείο κειμένου docx
Οδηγός για την ηχογράφηση κειμένων με φυσική φωνή στο Audacity
Οδηγός χρήσης του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης NVDA
Οδηγός για την δημιουργία προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού προς τους διδάσκοντες του Παντείου Πανεπιστημίου

λείπει το Link ???

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμοAMELib: εκπαιδευτικό υλικό | AMELib – Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (seab.gr)