Η διοικητική υποστήριξη του προγράμματος περιλαμβάνει την τήρηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού που χρειάζεται (προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος), όπως επίσης και την τήρηση των διαδικασιών αναφορικά με τις προμήθειες εξοπλισμού και της παροχής υπηρεσιών.


Στις επί μέρους ενέργειες/εργασίες συμπεριλαμβάνεται η καθημερινή υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας Συμβουλευτικής όπως ο καθορισμός των ραντεβού, οι αλλαγές αυτών σε περίπτωση που ζητούνται, τηλεφωνική επιβεβαίωση των ραντεβού, προσωπική ενημέρωση των συμβουλευομένων για τις παροχές της υπηρεσίας.