Η Υπηρεσία Προσβασιμότητας της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου, δέχεται αιτήματα για μετατροπή των συγγραμμάτων των εξαμήνων από φοιτητές με εντυποαναπηρία. Αφότου τα μετατρέψει σε διαφορετικούς μορφότυπους όπως daisy, mp3, doc, epub, τα εντάσσει στη συλλογή της ψηφιακής βιβλιοθήκης AMELib, στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι φοιτητές με τις συγκεκριμένες αναπηρίες.


Παράλληλα, αρκετό βιβλιογραφικό υλικό χρησιμοποιείται στην διδασκαλία των μαθημάτων, που είναι είτε άρθρα περιοδικών, είτε κεφάλαια από βιβλία, ελληνικά ή ξενόγλωσσα. Συχνά και αυτό το υλικό είναι δυνατόν να ζητηθεί να μετατραπεί σε προσβάσιμο, καθώς το μάθημα το παρακολουθεί φοιτητής με αναπηρίες.


Για το υλικό που δημιουργείται από τους ίδιους τους διδάσκοντες υπάρχει μια σειρά από οδηγίες που το καθιστούν προσβάσιμο, προσθέτοντας λειτουργικότητες τις οποίες διαθέτουν τα περισσότερα λογισμικά επεξεργασίας κειμένου.


Ακολουθούν οδηγίες οι οποίες έχουν ελεγχθεί με βάση τη διεθνή πρακτική παραγωγής προσβάσιμων αρχείων.