Στην ατομική συμβουλευτική από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι και 15 Νοεμβρίου 2021 προσήλθαν 167 διαφορετικά άτομα και πραγματοποιήθηκαν 1021 ατομικές συνεδρίες.

Ακολουθούν στατιστικοί δείκτες για το Πρόγραμμα μέσω διαδραστικών γραφημάτων.

 • Ετήσια Προσέλευση
 • Φύλο Συμβουλευομένων
 • Εκπαιδευτική Βαθμίδα Συμβουλευομένων
 • Κατανομή Πρωτοετών Φοιτητών
 • Προφίλ Προπτυχιακών
 • Καθεστώς Διαμονής Συμβουλευομένων
 • Συνθήκες Διαμονής Συμβουλευομένων
 • Εργασιακή Κατάσταση Συμβουλευομένων
 • Κύρια Πηγή Εισοδήματος Συμβουλευομένων
 • Προσλαμβανόμενη Οικονομική Κατάσταση Συμβουλευομένων
 • Πηγή Πληροφόρησης για τη Λειτουργία της Υπηρεσίας