Η ομάδα Προσβασιμότητας του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών προς τους φοιτητές με εντυπο-αναπηρία έχει από το 2018 αναπτύξει την Εθελοντική ομάδα AMElib φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία προέκυψε από το ενδιαφέρον και την αλληλέγγυα στάση των φοιτητών προς τους συμφοιτητές τους.

Οι εθελοντές στελεχώνουν ομάδες εκπαιδευόμενων υπό τον συντονισμό του εξειδικευμένου προσωπικού της Βιβλιοθήκης για την ανάπτυξη δράσεων επιμέλειας ακαδημαϊκών συγγραμμάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή φωνητικής ανάγνωσης κειμένων, προκειμένου να είναι προσβάσιμα για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες στο πλαίσιο δράσεων της Βιβλιοθήκης και του Συνεργατικού Δικτύου Διαθετών Προσβάσιμης Βιβλιογραφίας υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.).

Τα κείμενα αναπαράγονται σύμφωνα με τον Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, ή διάδοσής τους αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις των άρθρων 65 επόμενου του νόμου 2121/1993 (άρθρο 7 παράγραφο 3 ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546)

Οι εθελοντές αφού συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση αποδεχόμενοι και τους περιορισμούς περί πνευματικών δικαιωμάτων, συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη μετατροπή των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων σε προσβάσιμα.

Η εργασία που προσφέρουν οι εθελοντές στην υπηρεσία Προσβασιμότητας είναι εξ αποστάσεως και καθορίζεται από τη διαθεσιμότητα και τον χρόνο που ο καθένας θέλει και μπορεί να διαθέσει.

Το αποτέλεσμα της δουλειάς όλης της ομάδας είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς η Υπηρεσία Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου καταφέρνει να εξυπηρετήσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό αιτημάτων για μετατροπή ακαδημαϊκών συγγραμμάτων των οφελούμενων φοιτητών.

Με ομαδική δουλειά και κριτήριο την αναγκαιότητα άρσης των εμποδίων για ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η εθελοντική ομάδα έχει υλοποιήσει παράλληλα εκπαιδευτικά σεμινάρια, προωθητικά βίντεο και έχει συντάξει οδηγούς.

Και συνεχίζουμε….

Παρακολουθήστε το ενημερωτικό βίντεο για την Εθελοντική ομάδα

Εθελοντική ομάδα Παντείου Πανεπιστημίου AMELib

Εκπαιδευτικό σεμινάριο εθελοντών για την Ηχογράφηση κειμένων.

Ακουστικά βιβλία – Ηχογράφηση με φυσική φωνή – Online σεμινάριο