Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης ξεκίνησε να λειτουργεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Παντείου Πανεπιστημίου», τον Οκτώβριο 2018 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με στόχο να παρέχει ένα ευρύ και ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών προς φοιτητές/τριες, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες και πρόσφατα αποφοίτους/ες που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Η μέριμνα για την ψυχική υγεία βοηθάει και ενδυναμώνει την πρόοδο, τη σταδιοδρομία και την επιστημονική γνώση. 

Βασικός στόχος της υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής μέσω ατομικών και ομαδικών συναντήσεων. Επιτυγχάνοντας στόχους όπως η καλύτερη προσαρμογή των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, βελτίωση της επίδοσης των σπουδών, βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, αντιμετώπιση της αναβλητικότητας, υποστήριξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για εκπαιδευτικά, επαγγελματικά και προσωπικά ζητήματα, διαχείριση συγκρούσεων, ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας, ευημερία και ποιότητα ζωής. Η Υπηρεσία συνεργάζεται και με άλλους φορείς ψυχικής υγείας, όπως τα κέντρα ψυχικής υγείας για την παραπομπή φοιτητών που χρειάζονται ψυχιατρική παρακολούθηση.