Οι φοιτητές μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την Υπηρεσία τηλεφωνικώς, με αποστολή email ή περνώντας από τα Γραφεία. Οι συναντήσεις είναι ωριαίες και πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού. Οι ατομικές συναντήσεις γίνονται σε ξεχωριστό ειδικά διαμορφωμένο διακριτικό χώρο οπού διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και το απόρρητο. Κατά την πρώτη συνάντηση πραγματοποιείται γνωριμία με τους συμβουλευμένους και ενημερώνονται για το πλαίσιο λειτουργίας και τα όρια παρέμβασης της υπηρεσίας. Ανά περιόδους πραγματοποιούνται ομαδικές συναντήσεις με συγκεκριμένη θεματολογία.

Παρέχει υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής, όπως:  

  • Αντιμετώπιση δυσκολιών προσαρμογής στο νέο περιβάλλον 
  • Ενδυνάμωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, διαχείρισης χρόνου 
  • Ανάπτυξη διεκδικητικότητας 
  • Διαχείριση άγχους, αρνητικών συναισθημάτων 
  • Διαχείριση προβλημάτων διαπροσωπικής επικοινωνίας 
  • Προσωπική ανάπτυξη και αυτοεκτίμηση 
  • Διαχείριση αρνητικών συμβάντων ζωής

Στα πλαίσια της λειτουργίας της υπηρεσίας συμπεριλαμβάνεται η διοργάνωση Σεμιναρίων με θέματα όπως: το άγχος και η αντιμετώπισή του, η ανάπτυξη της διεκδίκησης, η σημασία της αυτοπεποίθησης, η διαδικασία λήψης αποφάσεων κ.α. Στόχος των σεμιναρίων είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών πάνω σε  ζητήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι/ες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, η ενδυνάμωση σε δεξιότητες σημαντικές για την ψυχική τους υγεία, η καλή προσαρμογή στο Πανεπιστήμιο, η ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας, η βελτίωση της επίδοσης στις σπουδές, η υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα και η προσωπική ανάπτυξη και η αυτοβελτίωση.